Gabinet ginekologiczno – położniczy

Prof. Dr hab. n. med. Marek Pietryga

Specjalista ginekolog – położnik

Specjalista perinatolog

– Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1993r.)
– uzyskanie I i II stopnia specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii(1996r./ 1999r.); stopnia naukowego doktora nauk medycznych (1999r.); stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyna – ginekologia i położnictwo (2006r.); tytuł profesora nadzwyczajnego (2012r.)uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie perinatologia (2015r.); tytułu profesora zwyczajnego (2018r.)

Staże zagraniczne:

– 2001r. – 2002r. – King’s Collage Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine; Department of Obstetrics and Gynaecology, London
– 2005r – 2007r. – University Hospital Departament of Obstetrics Gynecology University of Lund, Malmo
– 2007r. – 2008r. – St. Luke’s – Roosevelt Hospital Center. Department of Ultrasound, New York
 

Odznaczenia i Nagrody:

– 2006r – Nagroda Ministra Zdrowia, za pracę pt.: ‘’Abnormal Uterine Doppler Is Related to Vasculopathy in Pregestational Diabetes Mellitus’’.
– 2009r. – Nagroda Ministra Zdrowia za książkę ‘’Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie. Podstawy oceny serca płodu.’’
– 2013r. – zespołowa nagroda rektorska przyznana zespołowi Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych w uznaniu osiągnięć naukowych.
– 2016r. – Nagroda Ministra Zdrowia za monografię ‘’Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomalnych’’.
 

Udział w pracach:

– towarzystwach naukowych i czasopismach fachowych:

  • 1996r. – członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  • 1997r. – członek Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonograficzngo w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG)
  • 1998r. – członek Amerykańskiego Instytutu Ultrasonografii (AIUM)
  • 2000r. – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
  • 2002r. – członek światowej organizacji Focus Doppler Perinatal Group
  • 2009r. – Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  • Członek Rady Naukowej czasopism: Ginekologia po dyplomie, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, recenzent czasopisma Ginekologia Polska

Comments are closed.