Poradnia Logopedyczna

Mgr Beata Woźniak

logopeda dyplomowany, specjalista neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta metody A. Tomatisa,

Absolwentka: – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy – Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii, – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Studia Podyplomowe z zakresu Neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (1996-2004) oraz prowadząc prywatną praktykę. Wieloletni współpracownik Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, gdzie w ramach programu ”Chroń swój głos” prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu profilaktyki zaburzeń oraz emisji głosu. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Logopedycznych (WSPT w Koninie) oraz Podyplomowych Studiach z zakresu Oligofrenopedagogiki (ZDZ Konin)

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Karta Oceny Zachowania i Emocji dla dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż., uprawnienia do wykorzystania narzędzia diagnostycznego (certyfikat), Poznań 2016
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta , neurorehabilitacji i komunikacji, Centrum Medyczne Epimigren, Osielsko 2016
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi, Poznań 2016
 • Terapia neurobiologiczna, Poznań 2016
 • Głos: Narzędzie-Komunikacja-Terapia, Warszawa 2014
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów Sally Goddart , Instytut Neurofizjologiii Psychologii, Polska 2012
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton, Ostrów Wielkopolski 2009,
 • Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą prof. A.A.Tomatisa, uprawnienia terapeuty, Centrum Audio-Psycho- Lingwistyczne, Warszawa 2008,
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach mowy u dzieci, Warszawa 2008
 • Trzystopniowy warsztat terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną, Bydgoszcz 2008
 • Postępowanie z dzieckiem z rozszczepem podniebienia pierwotnym i wtórnym, Poznań 2004
 • Rehabilitacja dziecka z wielokanałowym wszczepem ślimakowym, Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Poznaniu 1999, 2000

Zakres świadczonych usług:

 • Diagnoza logopedyczna
 • Terapia dyslalii:
  – Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
  – Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
  – Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
  – Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
  – Mowy bezdźwięcznej
 • Terapia jąkania
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Terapia afazji, dysartrii (pacjenci po udarach, wypadkach, itp.)
 • Ocena stanu świadomości, neurorehabilitacja zmysłów i funkcji poznawczych pacjenta z dysfunkcjami neurologicznymi z wykorzystaniem systemu C-Eye
 • Rehabilitacja mowy przełykowej po całkowitym usunięciu krtani
 • Nauka prawidłowej emisji głosu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją.

Comments are closed.