Poradnia Sportowa

Lekarz Ewa Kazimierczak – specjalista medycyny sportowej

Poradnia Sportowa – świadczenia Medycyny Sportowej

Świadczenia w Poradni Medycyny Sportowej udzielane są w ramach wizyt prywatnych.

Zakres Badań medycyny sportowej:

– badanie lekarza medycyny sportowej

– badania laboratoryjne:

  • badanie ogólne moczu
  • morfologia
  • ob
  • glukoza

– konsultacja Lekarza Laryngologa

– konsultacja Lekarza Neurologa

– konsultacja Lekarza okulisty

 

Zakres obowiązujących badań w medycynie sportowej określają przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r. życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz. U. 11.88.500)

 

Poradnia Sportowa w przychodni ArsMedica świadczy usługi zarówno dla sportowców jak i dla zawodników klubów sportowych.

 

Warunki przeprowadzenia badań sportowo – lekarskich:

– skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) do poradni medycyny sportowej

– posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej

– w przypadku osób poniżej 16 roku życia obecność opiekuna prawnego lub rodzica

Comments are closed.