Pon - Pt: 7:00-20:00 63 240 00 07 | 63 243 45 15info@arsmedicakonin.pl
Zaufało Nam
15,000+ Pacjentów
Poradnie
18 Specjalizacji
Gabinety
7 Specjalizacji

Badania Specjalistyczne

Badania Laboratoryjne

Badania Specjalistyczne

Hematologia i Koagulologia

 • Oporność na aktywowane białko C
 • Antyplasmina
 • Antytrombina III
 • Antygen białka C*
 • Białko-C
 • Białko-S
 • Czynnik krzepnięcia IX
 • Czynnik krzepnięcia V
 • Czynnik krzepnięcia VII
 • Czynnik krzepnięcia VIII
 • Inhibitor czynnika IX
 • Czynnik krzepnięcia X
 • Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)
 • Czynnik krzepnięcia XI
 • Czynnik krzepnięcia XII
 • Czynnik krzepnięcia XIII
 • Czynnik XIII – mutacja genowa
 • Czynnik krzepnięcia II
 • Eozynofile w wymazie z nosa
 • Eozynofilia bezwzględna
 • Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego
 • Fosfataza alkaliczna granulocytów – FAG
 • Test FLAER (diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii NNH)*
 • Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
 • Izomeraza glukozofosforanowa
 • Hemoglobina A2
 • Elektroforeza hemoglobin patologicznych
 • Hemoglobina płodowa (HbF)
 • Heksokinaza
 • Potas wewnątrzkrwinkowy*
 • Karboksyhemoglobina
 • Komórki LE
 • Methemoglobina
 • Mieloperoksydaza
 • Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów
 • Oporność osmotyczna erytrocytów*
 • Plasminogen
 • Płytki krwi na heparynę
 • Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta
 • Test EMA – ocena zaburzeń błon erytrocytarnych*
 • Antygen wolnego bialka S
 • Wolna hemoglobina w moczu
 • Wolna hemoglobina w osoczu
 • Wolna hemoglobina w surowicy
 • Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny)
 • Czynnik von Willebranda – antygen

serologia grup krwi

 • Bezpośredni odczyn Coombsa
 • Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi – konsultacja

analityka ogólna

 • Liczba Addisa
 • Badanie w kierunku jaj owsika
 • Kał – resztki pokarmowe
 • Kamień moczowy – badanie składu (analiza jakościowa)
 • Koproporfiryny w moczu
 • Koproporfiryny w moczu – jakościowo
 • Porfobilinogen PBG*
 • Deaminaza porfobilinogenu (syntetaza hydroksymetylobilanu)
 • Płyn mózgowo – rdzeniowy – badanie ogólne*
 • Porfiryny
 • Uroporfiryny – wydalanie

biochemia

 • Fosfataza kwaśna (AcP)
 • Deaminaza adenozynyDeaminaza adenozyny w płynie
 • Albumina w PM
 • Aldolaza
 • Alfa1-antytrypsyna – genotypowanie
 • Alfa1-antytrypsyna w kale
 • ALP izoenzymy
 • Fosfataza alkaliczna – izoenzym łożyskowy
 • Profil aminokwasów
 • Profil aminokwasów w moczu
 • Amylaza – izoenzymy
 • D-arabinitol*
 • Arylosulfataza
 • β2-transferyna*
 • Biotynidaza
 • Wapń całkowity w płynach ustrojowych
 • Wapń zjonizowany
 • CDT – transferyna desialowana
 • Chitotriozydaza
 • Cholinoesteraza (CHE)
 • Chlorki w kale
 • Chlorki w płynach ustrojowych
 • Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
 • Cytryniany w moczu
 • Elastaza w kale
 • Elastaza w surowicy
 • Fenyloalanina (na bibule)
 • FibroMax – pełne badanie
 • FibroTest – pełne badanie
 • Test PAPP-A wg FMF – badania biochemiczne + interpretacja
 • Glikozaminoglikany
 • Galaktoza w moczu
 • Galaktoza
 • GLDH – dehydrogenaza glutaminianowa
 • Glikosfingolipidy – ilościowo
 • Glukoza z krwi włośniczkowej
 • Glukoza (wyciek z nosa/ucha)
 • Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
 • Kwas hialuronowy
 • Alfa-iduronidaza
 • Elektrolity (K, Na, Cl)
 • Potas w kale
 • Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna
 • Kreatynina w moczu
 • Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe
 • Kwas cytrynowy
 • Kwas homogentyzynowy
 • Kwas hipurowy
 • Kwas beta-hydroksymasłowy
 • Kwasy organiczne
 • Kwas sjalowy
 • Kwas szczawiowy w moczu
 • Kwasy żółciowe
 • Laktoferyna w kale
 • Leucyloaminopeptydaza
 • L-karnityna wolna w moczu
 • L-karnityna wolna
 • L-karnityna
 • Lipoproteina X
 • Makroamylaza
 • Makro-AST
 • Aldehyd dimalonowy
 • Magnez w erytrocytach*
 • Magnez w płynach ustrojowych
 • Mukopolisacharydy w moczu
 • Sód w kale
 • Sód w płynach ustrojowych
 • Oligosacharydy w moczu*
 • Osmolalność surowicy
 • Osmolalność w moczu
 • Fosforany w płynach ustrojowych
 • Fosfataza kwaśna sterczowa PAP
 • Fosfofruktokinaza*
 • Kinaza pirogronianowa*
 • Profil sterydowy
 • Reduktaza methemoglobiny*
 • Dysmutaza ponadtlenkowa
 • Spektryny – ilościowo
 • Test potrójny
 • Białko całkowite w płynach ustrojowych
 • Białko całkowite w PMR
 • Transferyna – izoformy
 • Rozpuszczalny receptor transferyny
 • Kwas moczowy w płynach ustrojowych
 • UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza
 • Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe
 • Kwasy tłuszczowe wolne

białka specyficzne

 • Alfa2-makroglobulina
 • Alfa 1-kwaśna glikoproteina
 • Alfa-1-antytrypsyna
 • Amyloid β
 • Wskaźnik beta-amyloid 1-40 / beta-amyloid 1-42
 • Białko tau
 • Białko PAPP-A (wg FMF)
 • Ceruloplazmina
 • Cystatyna
 • Eozynofilowe białko kationowe ECP
 • Fibronektyna
 • Glutation*
 • Haptoglobina
 • Lizozym
 • Polimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL (MBL D, B, C)
 • Metalotioneina
 • Prealbuminy
 • Prokalcytonina
 • Elektroforeza białek – mocz
 • Elektroforeza białek w PMR
 • Białko wiążące retinol RBP w moczu
 • Białko amyloidu A
 • TBG (białko wiążące tyroksynę)
 • Trypsyna
 • Tryptaza
 • Urydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa*
 • Zonulina w kale

endokrynologia

 • Kwas 5-OH-indolooctowy
 • 11-deoksykortyzol
 • 17-ketosterydy
 • 17-OH-kortykosteroidy
 • 17-alfa-hydroksypregnenolon
 • ACTH
 • Hormon antydiuretyczny
 • Adiponektyna
 • Adrenalina wydalanie
 • Adrenalina
 • Kwas delta-aminolewulinowy ALA
 • Aldosteron wydalanie
 • Aldosteron
 • Podjednostka alfa
 • Hormon anty-Mullerian
 • Wolna podjednostka β -HCG (wg FMF)
 • DHEA
 • Dihydroksytestosteron
 • 11-deoksykortykosteron (DOC)
 • Erytropoetyna
 • Estriol wolny
 • EstronGastryna
 • Hormon wzrostu
 • Somato
 • medyna C IGF-1
 • Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3
 • Inhibina A
 • Inhibina B
 • Kortyzol wydalanie
 • Kortyzol w ślinie
 • Kwas wanilinomigdałowy
 • Leptyna
 • Makroprolaktyna
 • Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 min.)
 • Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 min.)
 • Prolaktyna (po MTC – 0, 60 i 120 min.)
 • Peptyd PTH podobny
 • Serotonina
 • Serotonina w moczu
 • SHBG globulina wiążąca hormony płciowe

Gdzie jesteśmy?

Znajdź nas na mapie

Kontakt i Wizyty

Napisz do nas

Zadzwoń do nas

Rejestracja : 63 240 00 07

GDPR

 • Cookie Info

Cookie Info

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności