Pon - Pt: 7:00-20:00 63 240 00 07 | 63 243 45 15info@arsmedicakonin.pl
Zaufało Nam
15,000+ Pacjentów
Poradnie
18 Specjalizacji
Gabinety
7 Specjalizacji

Diagnostyka Wybranych Jednostek Chorobowych

Badania Laboratoryjne

Diagnostyka Wybranych Jednostek Chorobowych

osteoporoza

 • Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny (marker tworzenia kości)
 • AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego w ciągu roku lub dwóch lat)
 • B-crossLaps (marker resorbcji kostnej)
 • Mutacja genu 1 A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kości);
 • Oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP (marker resorbcji kostnej)
 • Czynnik wzrostu fibroblastów FGF
 • Hydroksyprolina (marker resorbcji kostnej)
 • C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (marker resorbcji kostnej)
 • Kalcytonina
 • N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) (marker resorbcji kostnej)
 • Osteokalcyna (marker tworzenia kości)
 • Pirydynolina PYD (marker resorbcji kostnej)
 • Pirydolina wolna (marker resorbcji kostnej)
 • Peptyd prokolagenu typu III
 • Pyrylinks D (marker resorbcji kostnej)

Diagnostyka miażdżycy i nadciśnienia

 • Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE)
 • Angiotensyna II*
 • Mutacja apolipoproteiny A
 • Apo AI
 • Apo B
 • Genetyczna diagnostyka hipercholesterolemii – 8 najczęstszych mutacji w genie APOB
 • Apolipoproteina E
 • Aktywność reninowa osocza
 • NT-proBNP
 • Chelatacja
 • CK izoenzymy
 • Homocysteina
 • Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina)
 • Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) w moczu
 • Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)
 • LDH izoenzymy
 • Lipoproteiny, rozdział w surowicy
 • Lipoproteina a
 • Metanefryna
 • Metanefryna w moczu
 • Metoksykatecholaminy w moczu
 • Mioglobina
 • NAG w moczu
 • Normetanefryna
 • Renina*
 • Troponina I

diagnostyka cukrzycy

 • Fruktozamina
 • Glukagon*
 • Kwas mlekowy*
 • Mleczany*
 • C-peptyd
 • Kwas pirogronowy*
 • Proinsulina

markery nowotworowe

 • Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)
 • Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
 • Beta2- mikroglobulina w moczu (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
 • CA 50 (rak trzustki, jelita grubego
 • CA 72.4 (m.in. rak żołądka, jajnika)
 • Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki)
 • CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc, marker procesów degeneracji)
 • Des-gamma-karboksy-protrombina
 • HE4
 • Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK
 • NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego
 • NSE (m.in. rak drobnokomórkowy płuca, rak nerki, nerwiaki)
 • P-ciała p/białku p-53 (przełyk, żołądek i jelito grube, rak mózgu)
 • Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (CA125, HE4)
 • Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani)
 • Polipeptydowy antygen tkankowy TPA (m.in. rak płuca, jajnika, sutka, jelita)
 • TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
 • Wazoaktywny polipeptyd jelitowy

immunologia

 • ASO po wytrąceniu lipidów
 • C1 inhibitor esterazy -aktywność
 • C1 inhibitor esterazy -ilościowo
 • Dopełniacz, C1q
 • Dopełniacz C2
 • C3 składowa dopełniacza
 • Kompleksy immunologiczne C3d
 • C3 czynnik nefrytyczny
 • C4 składowa dopełniacza
 • Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
 • Subpopulacja limfocytów CD3/CD19*
 • Subpopulacja limfocytów CD3/CD57*
 • Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69*
 • Subpopulacja limfocytów CD4/CD8*
 • Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25*
 • CD57 limfocyty T cytotoksyczne*
 • Aktywność hemolityczna dopełniacza
 • Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)
 • Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT)
 • Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT)
 • Antygen HLA-A
 • Antygeny HLA A, B, C
 • Antygen HLA-B
 • Antygen HLA B27
 • Antygen HLA-B5
 • Antygen HLA B51
 • Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B*57, w tym allelu B*57:01 związanego ze zwiększonym ryzykiem nadwrażliwości na abakawir
 • Antygen HLA-C
 • Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy – HLA-Cw6
 • Antygen HLA DQ
 • Antygen HLA DQB1*0602
 • Antygen HLA-DR
 • Antygen HLA DR2
 • Antygen HLA DR4
 • Antygeny HLA DR, DQ
 • Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ
 • hsCRP
 • IgA w PMR
 • IgD
 • Indeks IgG (wskaźnik Linka – Teblinga)*
 • IgG w PMR
 • IgM w PMR
 • Interleukina 1
 • Interleukina 10
 • Interleukina 1b
 • Interleukina 2
 • Rozuszczalny receptor Interleukiny 2
 • Interleukina 6
 • Interleukina 8*
 • Immunofiksacja
 • Łańcuchy lekkie kappa
 • Łańcuchy lekkie wolne kappa
 • Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu
 • Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo
 • Kompleksy immunologiczne C1q
 • Kompleksy immunologiczne
 • Krioglobuliny
 • Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
 • Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy
 • Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
 • Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo
 • Test limfocytotoksyczny (LCT)
 • Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA)*
 • Ocena aktywność komórek NK*
 • Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF*
 • IgG podklasy (IgG1,2,3,4)
 • Prążki oligoklonalne IgG – pakiet
 • QuantiFERON – TB
 • Czynnik reumatoidalny RF IgA
 • Czynnik reumatoidalny RF IgG
 • Czynnik reumatolidalny RF IgM
 • Komórki Sezary’ego – immunofenotypowanie
 • Subpopulacja limfocytów*
 • Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta

autoimmunologia DIAGNOSTYKA KOLAGENOZ

 • Panel diagnostyki tocznia (ANA2, ANA3, LA-DRVV, GP1AGM) (IIF, IB, ELISA)
 • P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia
 • P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne ANA2 (IIF, DID, ELISA/IB)
 • ANA Profil 1 (CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B) (IIF, IB)
 • ANA Profil 3 (AMA M2, Pm-Scl, PCNA, CENB, dsDNA, histony, Jo-1, nRNP/Sm, Sm, nukleosomy, Ro-52, rybosomalne białko P, Scl-70, SS-A, SS-B, DFS7 ) (IIF, IB)
 • ENA profil (SS-A, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1) (IB)
 • P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) (IIF)
 • P-ciała p/dsDNA-NcX (ELISA)
 • P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) (ELISA)
 • P-ciała p/SS-A (Ro) (ELISA)
 • P-ciała p/SS-B (La) (ELISA)
 • P-ciała p/nRNP/Sm (ELISA)
 • P-ciała p/jądrowe p/Sm (ELISA)
 • P-ciała p/Scl-70 (ELISA)
 • P-ciała p/histonom (IB)
 • P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) (IIF)
 • P-ciała p/nabłonkowi gruczołów ślinowych (SDEA) (IIF)
 • P-ciała p/nukleosomom (IB)

DIAGNOSTYKA CHORÓB PĘCHERZOWYCH SKÓRY

 • P-ciała p/desmosomom warstwy kolczystej Pemphigus (IIF)
 • P-ciała p/błonie podstawnej naskórka Pemphigoid (IIF)

DIAGNOSTYKA ZAPALENIA WIELOMIĘŚNIOWEGO ORAZ SKÓRNO-MIĘŚNIOWEGO

 • Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) (Mi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, Pl-7, Pl-12) (IB)
 • P-ciała p/jądrowe Jo-1 (syntetaza histydyny) (ELISA)
 • P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) (IB)
 • P-ciała p/Mi-2 (helikazia jądrowa) (IB)
 • P-ciała p/SRP (IB)

DIAGNOSTYKA MIASTENII

 • Panel diagnostyki miastenii (ASMA, AchR ) (IIF, RIA)
 • P-ciała p/mięśniom szkieletowym (ASMA) (IIF)
 • P-ciała p/receptorom acetylocholiny (AchR) (RIA)
 • P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) (RIA)
 • P-ciała p/tytynie (IB)
 • P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC (RIA)
 • P-ciała p/kanałom potasowym VGKC (IIF)
 • DIAGNOSTYKA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW RZS
 • P-ciała p/warstwie rogowej (AKA) (IIF)

DIAGNOSTYKA CHORÓB NEREK ORAZ PŁUC

 • Panel nerkowy (DNA-DS, ANCA-IF, A-GMB) (IIF)
 • P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i p/błonie pęcherzyków płucnych (IIF)
 • P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (IIF)

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO

 • P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG (ELISA)
 • P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM (ELISA)
 • P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM (ELISA)
 • P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgM, IgG (ELISA)
 • P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgA (ELISA)
 • P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgG (ELISA)
 • P-ciała p/β2-glikoproteinie1 IgM (ELISA)
 • P-ciala p/β2-glikoproteinie1 IgG, IgM (ELISA)
 • P-ciała p/protrombinie IgG (ELISA)
 • P-ciała p/protrombinie IgM (ELISA)
 • P-ciała p/protrombinie IgG i IgM (ELISA)
 • P-ciała p/fosfolipidowe IgG (ELISA)
 • P-ciała p/fosfolipidowe IgM (ELISA)

DIAGNOSTYKA AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SCHORZEŃ WĄTROBY

 • Panel wątrobowy IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, DID/ELISA)
 • Panel wątrobowy BLOT (LKM-1, AMA M2, LC-1, SLA/LP) (IB)
 • Panel wątrobowy rozszerzony BLOT (AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) (IB)
 • Panel antygenów wątrobowych (LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA) (IIF, IB)
 • Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM, LSP, SLA/LP) (IIF, DID, ELISA, IB)
 • P-ciała p/mitochondrialne (AMA) (IIF)
 • P-ciała p/mitochondrialne typ M2 (AMA M2) ( IIF)
 • P-ciała p/mitochondrialne typ M4 (IB)
 • P-ciała p/mitochondrialne typ M7 (IIF)
 • P-ciała p/aktynie (IIF)
 • P-ciała p/mięśniom gładkim (SMA) (IIF)
 • P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM) (IIF)
 • P-ciała p/mikrosomalne watrobowo-nerkowe (LKM-1) (IB)
 • P-ciała p/błonie hepatocytów (LMA) (IIF)
 • P-ciała p/kanalikom żółciowym (BCA) (IIF)
 • P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. (SLA/LP) (IB)
 • P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) (IIF)
 • P-ciała p/cytozolowe (LC1) (IB)
 • P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu (RIA)
 • P-ciala p/anhydrazie węglanowej typu I (WB)

DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ

 • Panel diagnostyki celiakii (EMA ,AGA-IF, tTG-A, G) (IIF, ELISA)
 • P-ciała p/endomysium (EMA) IgA (IIF)
 • P-ciała p/endomysium (EMA) IgG (IIF)
 • P-ciała p/endomysium (EMA) IgA i IgG (IIF)
 • P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA
 • P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgG
 • P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG
 • P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie (GAF-3X) IgA
 • P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie (GAF-3X) IgG
 • P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)IgA i IgG
 • P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA (IIF)
 • P-ciała p/retikulinie (ARA) IgG (IIF)
 • P-ciała p/retikulinie (ARA) IgA i IgG (IIF)
 • P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG (IIF)
 • P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG – panel
 • P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA (tTG-A) (ELISA)
 • P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG (tTG-G) (ELISA)
 • P-ciała p/tkankowej transglutaminazie (tTG) IgA i IgG (ELISA)

DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO

 • Panel jelitowo–żołądkowy (PCA, GC, ACINTI, ASCA, ANCA-IF) (IIF)
 • P-ciała p/komórkom kubkowatym jelita (GC) (IIF)
 • P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki (IIF)
 • P-ciała p/enterocytom IgG, IgA (IFT)
 • P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF)
 • P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA (IIF)
 • P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG (IIF)
 • P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgM (IIF)
 • P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA, IgG, IgM (IIF)
 • P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
 • P-cała p/komórkom okładzinowym żołądka i p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF)

DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI

 • Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet (AOA, ASA) (IIF)
 • Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (APA, LA-DRVV, ACA-G, ACA-M, GP1-A, GP1-G, GP1-M) (IIF, KOAGULOM., ELISA)
 • P-ciała p/antygenom jajnika (IIF)
 • P-ciała p/plemnikowe (ASA) (IIF)
 • P-ciała p/komórkom Leydiga (IIF)
 • P-ciała p/antygenom łożyska (IIF)

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH

 • P-ciała p/korze nadnerczy (IIF)
 • P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej
 • P-ciała p/GAD endogenne (RIA)
 • P-ciała p/insulinowe (IAA) (RIA)
 • P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny
 • P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej (IA2) (ELISA)
 • P-ciała p/wyspom trzustki (ICA) (IIF)

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

 • P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH
 • P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)*
 • P-ciała p/płytkowe
 • P-ciała p/płytkowe (BIFT)
 • P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu (IIF)
 • P-ciała p/czynnikom krzepnięcia

DIAGNOSTYKA ZAPALEŃ NACZYŃ

 • Panel naczyniowy (ANA, ANCA-IF, AECA) (IIF)
 • P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia (IIF)
 • P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) (IB)
 • P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) (ELISA)
 • P-ciała p/śródbłonkom naczyń (AECA) (IIF)
 • P-ciała p/granulocytarne p-ANCA (MPO)
 • P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3)
 • P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)
 • P-ciała p/laktoferynie w surowicy (ELISA)

DIAGNOSTYKA CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

 • P-ciała p/neuronalne metodą IIF (Ri, Yo, Hu)
 • P-ciała p/neuronalne metodą IB (amfifizyna, CV2, Ma-2/Ta, Ri, Yo, Hu)
 • Panel neurologiczny rozszerzony metodą IB (amfifizyna, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr (DNER))
 • P-ciała p/mózgowe (p/neuronalne i p/osł. miel.) (ABA) (IIF)
 • P-ciała p/glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) (ELISA)
 • P-ciała p/mielinowemu białku oligodendrocytów (WB)
 • P-ciała p/osłonce mielinowej (IIF)
 • P-ciała p/białku zasadowemu mieliny (ELISA)
 • P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG
 • P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM
 • P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG
 • P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgM
 • P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG i  IgM
 • P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG (IB)P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG (IB)
 • P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM (IB)
 • P-ciała p/akwaporynie 4 (IIF)
 • P-ciała p/receptorowi NMDA

toksykologia

 • 6-Thioguanina w erytrocytach
 • Acodin (dextromethorphan)
 • Allopurinol
 • Amantadyna
 • Amfetamina w moczu
 • Amfetamina w moczu ilościowo
 • Amikacyna (Biodacyna)
 • Amitryptylina w surowicy ilościowo
 • Amlodypina w moczu
 • Anticol
 • Atropina
 • Barbiturany w moczu
 • Barbiturany ilościowo
 • Benzodiazepina w moczu
 • Benzodiazepina ilościowo
 • Hydrochlorochinon
 • Chlorprotiksen w moczu
 • Chlorprotiksen
 • Hydrochlorotiazyd w moczu
 • Citalopram w moczu
 • Clonazepam
 • Cordaron (amiodaron)
 • Cyproteron
 • Cyklofosfamid
 • Cyklosporyna
 • Digoksyna
 • Doxepin
 • Enalapril w moczu
 • Etosuximid (Ronton)
 • Alkohol etylowy
 • Everolimus (afinitor)
 • Fenatiozyny w moczu
 • Fenol w moczu
 • Fenobarbital
 • Pochodne fenotiazyny
 • Fenytoina
 • Fluoksetyna (Prozac) w moczu
 • Flupentixol
 • Fluvoxamin
 • Gentamycyna
 • Alkohol glikolowy w moczu
 • Alkohol glikolowy
 • Hydroksyzyna w moczu
 • Ibuprofen
 • Interferon-gamma
 • Imipramina
 • Izoniazyd
 • Interferon
 • Kalprotektyna
 • Karbamazepina
 • Karbamazepina w moczu
 • Klozapina (norklozapina)
 • Klozapina w moczu
 • Kofeina
 • Kokaina w moczu
 • Kokaina w moczu ilościowo
 • Kotynina w moczu
 • Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
 • Kwas walproinowy
 • Lamotrygina
 • Leflunomid
 • Levetiracetam (Keppra)
 • Kwas metylomalonowy
 • Melatonina w moczu
 • Melatonina
 • Melperon
 • Metylohistamina
 • Metadon w moczu
 • Metadon
 • Metamfetamina w moczu
 • Metoprolol w moczu
 • Mianseryna w moczu
 • Mitotan
 • Metotreksat
 • Kwas mykofenolowy
 • Profil narkotykowy w moczu – test przesiewowy
 • Profil narkotykowy w surowicy (Amfetamina, Barbiturany, Opiaty, Kanabinoidy, metabolity
 • Kokainy, Benzodiazepiny, pochodne Metadonu (EDDP)
 • Neopteryna
 • Nifedypina
 • Nortryptylina
 • Novalgin
 • Opiaty w moczu ilościowo
 • Alkaloidy opium w moczu
 • Oxcarbazepin
 • Paracetamol
 • Paroxetin
 • Phencyclidyna w moczu
 • Propafenon
 • Propranolol
 • Prymidon (Mizodin)
 • Pyralgina w moczu
 • Koenzym Q10
 • Salicylany
 • Sirolimus (Rapamycyna)
 • Skopolamina
 • Tacrolimus (prograf)
 • Trójcykliczne antydepresanty
 • Teofilina
 • Kanabinole THC w moczu
 • Tiopental
 • Topiramat
 • Metylotransferaza tiopurynowa
 • Tramal w moczu
 • Tramal
 • Wankomycyna
 • Werapamil w moczu

pierwiastki śladowe

 • Arsen w moczu
 • Arsen
 • Borany
 • Chrom
 • Chrom w moczu
 • Miedź
 • Miedź wydalnie
 • Miedź w moczu
 • Fluorki
 • Fluorki w moczu
 • Glin
 • Rtęć
 • Rtęć w moczu
 • Jod
 • Jod w moczu
 • Kadm
 • Kobalt
 • Kobalt w moczu
 • Lit
 • Mangan
 • Mangan w moczu
 • Molibden
 • Nikiel
 • Ołów
 • Ołów w moczu
 • Selen
 • Krzem
 • Tal we krwi
 • Tal w moczu
 • Cynk
 • Cynk w moczu

witaminy

 • 7-dehydrocholesterol*
 • Witamina B1
 • Witamina B6
 • Beta-karoten
 • Witamina A
 • Witamina A2
 • Witamina A + E
 • Witamina B13 (kwas orotowy)
 • Witamina B2
 • Witamina B3 (niacyna)
 • Witamina C
 • Witamina E
 • Witamina H (biotyna)
 • Witamina K1

INNE

 • P-ciała p/erytropoetynie (WB)
 • P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4
 • P-ciała inaktywujące interferon beta (ELISA)
 • TNF-alfa (CLIA)
 • P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubkowatym jelita (IIF)

Gdzie jesteśmy?

Znajdź nas na mapie

Kontakt i Wizyty

Napisz do nas

Zadzwoń do nas

Rejestracja : 63 240 00 07
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość naszych usług. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, z których plików cookie korzystamy lub je wyłączyć w ustawienia prywatności.
AkceptujęUstawienia Prywatności

GDPR

 • Cookie Info

Cookie Info

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności